با سلام:
این فرم جهت هزینه های تعمیر در صورت اتمام گارانتی،تعویض دستگاه قدیم با جدید و هزینه ی ارسال تنظیم میگردد.
لطفا مبلغ هزینه ای که توسط پیامک به شما اعلام گردیده را به شماره حساب ذکر شده در همین صفحه واریز و مشخصات کامل ذکر شده در فرم را(جهت تکمیل موارد خدمات پس از فروش خود) تکمیل نمایید.
شماره حساب مورد تایید بخش خدمات پس از فروش ایران دی اچ:
5022291307477214
به نام:مونا چمنی