مشتری گرامی در صورت درخواست هرگونه خدمات برای محصولاتی که دچار سوختگی،صدا یا نقص ظاهری میباشند با ثبت فرم زیر درخواست خود را برای شرکت ایران دی اچ ارسال نمائید.