مشتری گرامی این فرم تنها جهت تکمیل کارایی محصولات بوده و برای مصرف کنندگانی میباشد که مراحل جا به جایی محصول،تمرکز در نقطه ی آفت را انجام داده و زمان مورد نیاز برای کارائی را سپری کردند.
(جهت گارانتی خرابی،صدا ویا دیگر خدمات از این فرم استفاده نفرمایید)

مشتری گرامی:پس از پر کردن فرم درخواست گارانتی کارائی و ثبت اطلاعات حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت کاری به شماره تماس ذکر شده در فرم بالا نحوه استفاده از خدمات گارانتی کارائی برای شما پیامک میگردد.